Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.) οργανώνει τετραετές επαγγελματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεία, με πιστοποίηση από την EFTA-TIC (Επιμελητήριο Κέντρων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας).

Το Κε.Συ.Θε.Σ. είναι το μοναδικό Κέντρο Εκπαίδευσης στη Βορειοδυτική Ελλάδα που λειτουργεί στα Ιωάννινα από το 2010 και έχει ως βασικό αντικείμενο την εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγελματιών ψυχικής υγείας, καθώς και την επιμόρφωση άλλων επαγγελματιών που το αντικείμενο εργασίας τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες επικοινωνίας στην ανθρώπινη συμπεριφορά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
με πιστοποίηση από την
EFTA 

Το επαγγελματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική – Οικογενειακή Θεραπεία του Κε.Συ.Θε.Σ. έχει αναπτυχθεί με βάση τις γενικές αρχές του κλάδου εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association – EFTA).

Τα σεμινάρια – μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητικές θέσεις, στις οποίες γίνεται βιωματική επεξεργασία από την ομάδα των εκπαιδευόμενων, κλινική πρακτική και τεχνικές θεραπευτικής παρέμβασης, πρακτική άσκηση και εποπτεία.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, αποφοίτους ΦΠΨ), όπως και σε εργαζόμενους σε άλλους κλάδους που το αντικείμενο εργασίας τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες επικοινωνίας στην ανθρώπινη συμπεριφορά (γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, στελέχη επιχειρήσεων, κ.ά.) που επιθυμούν να εξειδικευτούν στην Οικογενειακή Θεραπεία και να αποκτήσουν δεξιότητες παρέμβασης και τεχνικές σύμφωνα με την συστημική σκέψη.

Δείτε τι είπαν οι απόφοιτοί μας για το πρόγραμμα!

Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος

Θεωρητική και κλινική/πρακτική εκπαίδευση/διδασκαλία
Συστημική σκέψη: Εφαρμογή σε οικογένειες και ευρύτερα συστήματα
Βασικές αρχές Συστημικής Θεραπείας
Ιστορική εξέλιξη της οικογενειακής θεραπείας
Σχολές οικογενειακής θεραπείας
Κύκλος ζωής ατόμου και οικογένειας
Ψυχοπαθολογία και συμπτώματα μέσα από τη συστημική προσέγγιση
Ατομική Θεραπεία
Θεραπεία Ζευγαριού
Θεραπεία Ομάδας
Θεραπευτική διεργασία: Ο ρόλος του θεραπευτή, ο ρόλος της ομάδας, πρώτη συστημική συνεδρία, Συστημική Διάγνωση, Στάδια θεραπείας, Συστημικές παρεμβάσεις και τεχνικές
Ειδικά θέματα (Διαζύγιο, Θάνατος/Απώλεια, Βία, Κακοποίηση, Ομοφυλοφιλία κτλ)
Σύνθεση συστημικής προσέγγισης και άλλων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων
Εφαρμογές/πρακτική σε περιπτώσεις ψυχοπαθολογίας, σε ομάδες και σε εκπαιδευτικά πλαίσια
Βασικές αρχές έρευνας και μεθοδολογίας
Κώδικας ηθικής δεοντολογίας

Προσωπική ανάπτυξη εκπαιδευόμενου
Γενεόγραμμα
Αυτοαναφορά μέσω βιωματικών ασκήσεων και ομάδων εποπτείας
Ομαδική ψυχοθεραπεία (στα πλαίσια της εκπαίδευσης)

Πρακτική Άσκηση
Συμμετοχή σε ομάδες παρατήρησης
Συμμετοχή σε αναστοχαστική ομάδα
Συμμετοχή ως Συνθεραπευτής σε συνεδρίες
Συμμετοχή σε ειδικά σεμινάρια με βάση τη συστημική προσέγγιση

Εποπτεία(ομαδική και ατομική)

Ανάληψη περιστατικού υπό εποπτεία

Πτυχιακή Εργασία

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν έμπειροι ακαδημαϊκοί, συστημικοί οικογενειακοί θεραπευτές και ψυχολόγοι. Γνωρίστε τους και δείτε τα βιογραφικά τους.

Οι ώρες, η διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EFTA (Ευρωπϊκή Ένωση Οικογενειακής Θεραπείας).

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι τα άτομα τα οποία θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους, να είναι σε θέση να κάνουν αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, σε άτομα ζευγάρια, οικογένειες και επαγγελματικούς χώρους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα και προβλήματα σχέσεων και οργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης δίνεται έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, ειδικότερα στην επίγνωση εαυτού, κατανόηση και σεβασμό των απόψεων και των συναισθημάτων των άλλων. Για το λόγο αυτό ο πυρήνας της εκπαίδευσης είναι η χρήση πολλών βιωματικών ασκήσεων για προσωπική εξέλιξη, η εποπτεία σε περιστατικά των εκπαιδευομένων και η παρακολούθηση συνεδριών. Η εκπαίδευση εστιάζεται στην ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, όπως και στην εξέλιξη των προσωπικών τους χαρακτηριστικών.

Διάρκεια Προγράμματος και χρόνος διεξαγωγής

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 4 έτη και οι απαιτούμενες ώρες είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EFTA (Ευρωπαϊκή Ένωση Οικογενειακής Θεραπείας).

Τα μαθήματα γίνονται μία φορά το μήνα Σάββατο απόγευμα και  Κυριακή ή Παρασκευή και  Σάββατο αντίστοιχα (σε συννενόηση με τους εκπαιδευόμενους).

Για τους εκπαιδευόμενους που είναι από άλλη πόλη, ένα μέρος των μαθημάτων θα γίνεται διαδικτυακά.

Οι ημερομηνίες και το περιεχόμενο των μαθημάτων θα ανακοινωθούν με την έναρξη του Προγράμματος

 

Πιστοποίηση Προγράμματος:

Το ΚΕΣΥΘΕΣ πληροί όλα τα κριτήρια ώστε οι σπουδαστές του να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association-EFTA), της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ), και άλλων ελληνικών εταιρειών Συστημικής Θεραπείας.

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Οι απόφοιτοι του 4ετούς Προγράμματος λαμβάνουν τον τίτλο του Συστημικού Οικογενειακού Θεραπευτή με αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA – European Family Therapy Association) και μπορούν να εργαστούν ως Συστημικοί – Οικογενειακοί Θεραπευτές ή ως Σύμβουλοι. Όσοι επαγγελματίες γίνουν μέλη της EFTA, μπορούν να γίνουν και μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής (European Association Psychotherapy).

Κόστος Προγράμματος

To κόστος του προγράμματος διαμορφώνεται ως εξής:

  • 1.980€ σε έως και 11 άτοκες μηνιαίες δόσεις (Σεπτέμβριο έως Ιούλιο)
  • 1.780€  σε Εφάπαξ καταβολή (έκπτωση 10%)
    • Προσφέρεται επιπλέον έκπτωση 10% σε ανέργους
  • 1.700€ Early Bird: Εφάπαξ καταβολή για εγγραφές μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη.
  • Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης την οποία βιώνουμε όλοι το διάστημα αυτό, όσοι κάνουν εγγραφή για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 θα έχουν στις αναγραφόμενες τιμές επιπλέον έκπτωση 10% για το Α’ έτος.

Διαδικασία Εγγραφής

Για να δηλώσετε συμμετοχή, θα πρέπει να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά: Τίτλο/Τίτλους Σπουδών, Βιογραφικό σημείωμα και συμπληρωμένη την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

Εφόσον πληροίτε τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να προγραμματιστεί ατομική συνέντευξη, με την επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος.

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2020

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.

Για Περισσότερες Πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο:
265 10 70 434 και 215 215 1946 (Τηλεγραμματεία)


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά:
--------------------------------------------