14 Μαρ

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.) οργανώνει στα Ιωάννινα έναν κύκλο σεμιναρίων με θέμα την ευαισθητοποίηση στη συστημική προσέγγιση και την πρακτική άσκηση σε συστημικού τύπου εφαρμογές στην κλινική πράξη. Πρόκειται για ένα ταχύρυθμο σεμινάριο στη Συστημική – Οικογενειακή Θεραπεία, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν τις βασικότερες σχολές της Συστημικής Προσέγγισης και τις αντίσοιχες τεχνικές παρέμβασης.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα από τον χώρο της ψυχικής υγείας, όπως, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές ψυχικής υγείας, ψυχίατροι και εκπαιδευόμενοι στην ψυχιατρική, όπως και άτομα από συναφείς επαγγελματικούς χώρους.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ταχύρυθμο σεμινάριο στη Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεία