Ταχύρυθμο Σεμινάριο στη Συστημική – Οικογενειακή Θεραπεία: Εκπαίδευση στις βασικότερες Σχολές Οικογενειακής-Συστημικής Θεραπείας και αντίστοιχες Τεχνικές Παρέμβασης

 

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.) οργανώνει στα Ιωάννινα έναν κύκλο σεμιναρίων με θέμα την ευαισθητοποίηση στη συστημική προσέγγιση και την πρακτική άσκηση σε συστημικού τύπου εφαρμογές στην κλινική πράξη.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα από τον χώρο της ψυχικής υγείας, όπως, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές ψυχικής υγείας, ψυχίατροι και εκπαιδευόμενοι στην ψυχιατρική, όπως και άτομα από συναφείς επαγγελματικούς χώρους.

Βασικές θεματικές ενότητες:

 1. H πορεία εξέλιξης της συστημικής – οικογενειακής θεραπείας και βασικές θεωρητικές θέσεις:

Διεύρυνση του πλαισίου. Κυκλική σχέση, σε αντιδιαστολή με την παραδοσιακή γραμμική. Αυτοποίηση και εξέλιξη των ζωντανών συστημάτων. Το πρόβλημα ως σύμπτωμα του ευρύτερου πλαισίου και όχι του ατόμου. Μοντέλα πρώτης και δεύτερης τάξης κυβερνητικής περιόδου. Η οικογενειακή θεραπεία ως νέο επιστημολογικό παράδειγμα.

 1. Οι κυριότερες Σχολές Οικογενειακής Θεραπείας και τεχνικές που χρησιμοποιούν στη θεραπευτική παρέμβαση: Διαγενεακή οικογενειακή θεραπεία και γενεόγραμμα. Επικοινωνιακή – Ανθρωπιστική, Δομική. Εστιασμένη στη Λύση. Το αφηγηματικό θεραπευτικό μοντέλο και η ομάδα αναστοχασμού. Συνθετικά μοντέλα οικογενειακής – συστημικής θεραπείας.

Στα πλαίσια της εφαρμογής της συστημικής θεραπείας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να φέρουν δικά τους περιστατικά για εποπτεία.

Έναρξη: Μάιος 2017

Διάρκεια: Επτά μήνες. Μία οχτάωρη συνάντηση το μήνα (σύνολο: 56 ώρες).

Ημέρα συνάντησης: Σάββατο 10:00-18:0 (Η ημέρα μπορεί να συζητηθεί με τους ενδιαφερόμενους. Θα υπάρχει δυνατότητα skype σε περίπτωση κωλύματος).

Κόστος συμμετοχής: 750 ευρώ συνολικά (Έκπτωση για άνεργους και για εφάπαξ καταβολή).

*Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. (Για όσους συμμετέχουν στο σεμινάριο και επιθυμούν να συνεχίσουν, θα δοθεί η δυνατότητα να συνυπολογιστούν οι ώρες του σεμιναρίου στο τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την απόκτηση του τίτλου του οικογενειακού – συστημικού θεραπευτή).

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

 

 

 

 

Σεμινάρια Ψυχικής Ευρωστίας

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.), οργανώνει στα Ιωάννινα κύκλο σεμιναρίων με θέμα:

“ Η ψυχική μας υγεία αποτελεί βάση της σωματικής μας υγείας. Σεμινάρια ψυχικής ευρωστίας”

Βασικά θέματα που θα συζητηθούν στον 1ο κύκλο σεμιναρίων:

 • Η σχέση ανάμεσα στο βιολογικό και ψυχοκοινωνικό εαυτό.
 • Τα συναισθήματα συνδέονται με την υγεία μας. Διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων. Αγχος, θυμός, απώλεια
 • Πώς επικοινωνούμε  στις  σχέσεις μας ώστε να έχουμε καλύτερη ψυχική και σωματική  υγεία.
 • Η ενίσχυση του θετικού και η σημασία του στην ψυχική μας υγεία.. Ενδυνάμωση των θετικών εμπειριών και συναισθημάτων.

Η προσέγγιση του θέματος είναι η συστημική

Έναρξη : Απρίλης 2017 

Διάρκεια : 5 (πέντε) δίωρες  συναντήσεις , ανά 15ήμερο (η ημέρα και η ώρα των συναντήσεων μπορεί να συζητηθεί   με τα μέλη της ομάδας)

Κόστος συμμετοχής : 130 ευρώ και για τις 5 συναντήσεις  ( Παρέχεται έκπτωση σε άνεργους και  φοιτητές/τριες)

 

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

Ομάδα Εποπτείας

 

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας & Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.) οργανώνει Ομάδα Εποπτείας για επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι του προγράμματος εκπαίδευσης στη Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεία, όπως και άλλοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας άλλων προσεγγίσεων.

Η Εποπτεία Ομάδας θα πραγματοποιείται μία φορά μηνιαίως και θα διαρκεί 2-3 ώρες (η ημέρα συνάντησης θα συναποφασιστεί με τα μέλη της ομάδας).

Οι εποπτικές συνεδρίες είναι ένα από τα απαραίτητα κριτήρια για την εγγραφή όσων ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής.

*Υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής εποπτείας (μέσω skype) σε περίπτωση κωλύματος.

 

Επόπτριες:

 • Βάσω Παπαδιώτη-Αθανασίου, Επιστημονική Υπεύθυνη Κε.Συ.Θε.Σ., Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεύτρια
 • Γεωργία Γκαντώνα, Ψυχολόγος, Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Διδάκτωρ Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Κόστος συμμετοχής: 30 ευρώ/μήνα (διάρκεια: 4 μήνες)

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

Νευρο-Γλωσσολογικός Προγραμματισμός (NLP-Neuro Linguistic Programming)

Λίγα λόγια για το σεμινάριο…

Ο Νευρο-Γλωσσολογικός Προγραμματισμός ονομάστηκε και επιστήμη της προσωπικής ανάπτυξης.  Είναι ένα θεραπευτικό μοντέλο βασισμένο στην επικοινωνία. Μας επιτρέπει να γνωρίζουμε πώς κατασκευάζουμε τη σκέψη μας  και μελετά την αλληλεπίδραση  εγκεφάλου, γλώσσας και σώματος, ώστε να εκμεταλλευτούμε τις ικανότητές μας και να προκαλέσουμε θετικές αλλαγές.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη βασική θεωρία και ψυχοθεραπευτικές τεχνικές του συγκεκριμένου μοντέλου. Πραγματοποιείται στα Ιωάννινα σε συνεργασία με το Κέντρο Bienestar.

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Διάρκεια: 17:00-21:00

Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ

Για δηλώσεις συμμετοχής αποστείλατε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τηλέφωνο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kesythes@gmail.com

 *Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

Η Ανακοίνωση των Δυσάρεστων Ειδήσεων: για επαγγελματίες, γονείς και άλλους εμπλεκόμενους

Στόχος του παραπάνω σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν στον τρόπο που ανακοινώνονται οι δυσάρεστες ειδήσεις, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός όσον αφορά την ψυχική μας υγεία. Οι ειδήσεις μπορεί να αφορούν ασθένειες και απώλειες καθώς  και άλλες σημαντικές και απρόσμενες αλλαγές στη ζωή μας, όπως ένα διαζύγιο ή μια απόλυση. Η μετάδοση των άσχημων ειδήσεων θεωρείται μία από τις πιο δύσκολες αρμοδιότητες των επαγγελματιών υγείας. Παράλληλα όλοι μας, ως γονείς, συγγενείς ή φίλοι, μπορούμε να βρεθούμε στην δύσκολη αυτή θέση, η οποία απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες και μη που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις μεθόδους και τον τρόπο επικοινωνίας που συμβάλουν σε μια σωστή μετάδοση των ειδήσεων.

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

Διάρκεια: 17:00-21:00

Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

Η ψυχική μας υγεία αποτελεί βάση της σωματικής μας υγείας

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.) ανακοινώνει την έναρξη σεμιναρίου με θέμα:

«Η ψυχική μας υγεία αποτελεί βάση της σωματικής μας υγείας»

Το σεμινάριο αποσκοπεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν «ψυχική ευρωστία» και  να έχουν καλύτερη σχέση με τον εαυτό και τους άλλους. 

Βασικά θέματα που θα συζητηθούν:

 • Πώς επικοινωνούμε  στις  σχέσεις μας ώστε να έχουμε καλύτερη ψυχική και σωματική  υγεία.
 • Η ενίσχυση του θετικού και η σημασία του στην ψυχική μας υγεία.. Ενδυνάμωση των θετικών εμπειριών και συναισθημάτων.
 • Είμαι διαφορετικός και είμαι Εγώ. Διερεύνηση και ανάδειξη των χαρακτηριστικών που μας διευκολύνουν και αυτών που μας δυσκολεύουν.

Έναρξη: Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 στις 17:30

Διάρκεια : 5 (πέντε) δίωρες συναντήσεις (η ημέρα και η ώρα των συναντήσεων θα  καθοριστούν έπειτα από συνεννόηση με τα μέλη της ομάδας)
Κόστος συμμετοχής : 120 ευρώ (Παρέχεται έκπτωση σε άνεργους, φοιτητές)

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

Εργαστήρι ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων

Το Κε.Συ.Θε.Σ. οργανώνει εργαστήρι ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Πρόκειται για μια ομάδα που έχει ως στόχο τα μέλη της να αναπτύξουν και να διευρύνουν βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες οι οποίες θα διευκολύνουν την καθημερινή τους αλληλεπίδραση με τους γύρω τους (οικογένεια, σύντροφοι, φίλοι, συνάδελφοι, κ.λπ.).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πληροφορίες αλλά και να εξασκηθούν μέσα από ποικίλες βιωματικές ασκήσεις βάσει της συστημικής προσέγγισης σε θέματα που αφορούν εποικοδομητικούς τρόπους επικοινωνίας με αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Βασικές θεματικές ενότητες:

 • Βασικές έννοιες αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Εμπόδια στην επικοινωνία
 • Ενεργητική ακρόαση
 • Ενσυναίσθηση-Αποδοχή
 • Διαχείριση συγκρούσεων

Το εργαστήρι ολοκληρώνεται σε πέντε δίωρες συναντήσεις και το συνολικό του κόστος είναι 60 ευρώ.

Έναρξη: Τρίτη 19 Απριλίου 2016 στις 16:00

 

Η ενίσχυση της ψυχικής μας υγείας βοηθά να έχουμε και καλύτερη σωματική υγεία

To Kέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.), οργανώνει κύκλο σεμιναρίων με θέμα:
«Η ενίσχυση της ψυχικής μας υγείας βοηθά να έχουμε και καλύτερη σωματική υγεία»
Σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση, το άτομο είναι μια βιοψυχοκοινωνική οντότητα και υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των τμημάτων του: βιολογικού, γνωστικού, συναισθηματικού και κοινωνικού και το ένα επηρεάζει το άλλο.
Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν θεωρία και βιωματικές ασκήσεις.

Θεματολογία:
•Γνωριμία – εισαγωγή στο συστημικό τρόπο σκέψης.
•Ό,τι δεν λέει το στόμα το λέει το σώμα. Πώς συνδέονται τα συναισθήματα με την υγεία.
•Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων, όπως άγχος, θυμός, απώλεια.
•Η αναγνώριση και η έκφρασή τους μας απομακρύνουν από την ασθένεια.
•Αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης, αλλάζουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και το πώς αισθανόμαστε.

Έναρξη: Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 17:15.

Διάρκεια: Έξι δίωρες συναντήσεις, ανά δεκαπενθήμερο.
Kόστος συμμετοχής: 140 ευρώ/άτομο (για ομαδικές εγγραφές άνω των τριών ατόμων 120 ευρώ)

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

 

Ευαισθητοποίηση στη Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεία (για φοιτητές/τριες και αποφοίτους από το χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών)

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.) οργανώνει στα Ιωάννινα, κύκλο σεμιναρίων με θέμα την Ευαισθητοποίηση στη Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεία. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν θεωρία και βιωματικές ασκήσεις.

Απευθύνονται: Σε φοιτητές και αποφοίτους από το χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Θεματολογία
• Γνωριμία-Εισαγωγή στο συστημικό τρόπο σκέψης
• Συστημική σκέψη και (ψυχική) ασθένεια
• Συστημική σκέψη και ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση
• Συστημική σκέψη και αναπηρία
• Συστημική σκέψη και εξαρτήσεις

Διάρκεια: Πέντε 3ωρες συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο

Ημέρες συνάντησης: Έπειτα από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους

Κόστος συμμετοχής: 170 ευρώ (150 € για ομαδικές εγγραφές 3 ατόμων και άνω και ανέργους)

*Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

(Για όσους συμμετέχουν στο σεμινάριο και επιθυμούν να συνεχίσουν, θα δοθεί η δυνατότητα να συνυπολογιστούν οι ώρες του σεμιναρίου στο επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη συστημική-οικογενειακή θεραπεία).

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

 

Eυαισθητοποίηση στη Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεία (για φοιτητές/τριες και αποφοίτους παιδαγωγικών σχολών)

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.) οργανώνει στα Ιωάννινα, κύκλο σεμιναρίων με θέμα την Ευαισθητοποίηση στη Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεία.Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν θεωρία και βιωματικές ασκήσεις.

Απευθύνονται: Σε φοιτητές και αποφοίτους παιδαγωγικών σχολών.

Θεματολογία
• Γνωριμία-Εισαγωγή στο συστημικό τρόπο σκέψης
• Συστημική σκέψη και σχολική τάξη
• Ψυχοπαθολογία παιδιών
• Μιλώντας με τους γονείς
• “Εμείς και ο κόσμος’’ – επικοινωνία, σχέση, διασύνδεση

Διάρκεια: Πέντε 3ωρες συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο

Ημέρες συνάντησης: Έπειτα από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους

Κόστος συμμετοχής: 170 ευρώ (150 € για ομαδικές εγγραφές 3 ατόμων και άνω και ανέργους)

*Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

(Για όσους συμμετέχουν στο σεμινάριο και επιθυμούν να συνεχίσουν, θα δοθεί η δυνατότητα να συνυπολογιστούν οι ώρες του σεμιναρίου στο επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη συστημική-οικογενειακή θεραπεία).

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

 

Η τέχνη του Διαλόγου:Εισαγωγή στη Θεραπεία Εστιασμένη στη λύση

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας & Συμβουλευτικής (Kε.Συ.Θε.Σ.) σε συνεργασία με το Κέντρο Bienestar Θεσσαλονίκης οργανώνουν την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Η τέχνη του διαλόγου: Εισαγωγή στην Θεραπεία Εστιασμένη στη Λύση»

Εισηγήτρια: Μπεθυμούτη Ηλέκτρα, Mcs, Phd Ψυχολόγος, Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεύτρια & Εκπαιδεύτρια

Περιεχόμενο σεμιναρίου:
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 16:30-21:00: Η φιλοσοφία και οι αρχές του Μοντέλου Εστίασης στη Λύση (Solution Focused Therapy). Βασικές Τεχνικές
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 09:30-15:00: Περαιτέρω εμβάθυνση. Παραδείγματα και εφαρμογές του μοντέλου

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε ειδικούς του χώρου ψυχικής υγείας
Σε φοιτητές/αποφοίτους ανθρωπιστικών, κοινωνικών και παιδαγωγικών επιστημών
Σε κάθε ενδιαφερόμενο

Κόστος:
Η εγγραφή για κάθε συνάντηση είναι 20 ευρώ ενώ και για τις δύο 30 ευρώ. Για φοιτητές και ανέργους 15 και 20 ευρώ αντίστοιχα.
(Απαραίτητη η προεγγραφή. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.)
*Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Ομάδα υποστήριξης γονέων

Η ομάδα υποστήριξης γονέων αποσκοπεί στη στήριξη και ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου, το μοίρασμα εμπειριών και προβληματισμών μεταξύ των γονέων, την πληροφόρησή τους για θέματα που τους απασχολούν.

Σεμινάριο εκπαιδευτικών για τη διαχείριση του σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα που προκύπτουν στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και απαιτούν συχνά διεύρυνση του ρόλου τους, επιπλέον δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου να τα αντιμετωπίσουν. Η συστημική προσέγγιση, η οποία έχει εφαρμογή σε ευρύτερα πλαίσια, βοηθά στην κατανόηση της λειτουργίας των συστημάτων και παρέχει τεχνικές διαχείρισης θεμάτων που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά και το σχολικό πλαίσιο.

Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική ανάπτυξη

Πρόκειται για μια συμβουλευτική διαδικασία που στηρίζεται στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και στόχο έχει να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό του, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λάβει συνειδητά αποφάσεις για το επαγγελματικό του μέλλον. Η σειρά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ περιλαμβάνει ψυχομετρικά εργαλεία (τεστ και ερωτηματολόγια) που στοχεύουν στη διερεύνηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, της προσωπικότητας, των αξιών και των ικανοτήτων.

Εργαστήρι απασχόλησης-πρόγραμμα συμβουλευτικής αναζήτησης εργασίας

Το εργαστήρι απασχόλησης προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Αναζήτησης Εργασίας. Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδευθεί το άτομο σε σύγχρονες τεχνικές αναζήτησης εργασίας που θα το καταστήσουν ικανό να εκμεταλλευθεί ευκαιρίες απασχόλησης, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, να κινητοποιηθεί και να διεκδικήσει μόνο του τη θέση εργασίας που επιθυμεί.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας