10 Ιαν

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας & Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.) οργανώνει Ομάδα Εποπτείας για επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι του προγράμματος εκπαίδευσης στη Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεία, όπως και άλλοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας άλλων προσεγγίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες θα δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ομάδα εποπτείας

Leave a Comment