Τα τελευταία επτά χρόνια το Κέντρο έχει δώσει έμφαση στην εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, αποφοίτους ΦΠΨ) καθώς και στην επιμόρφωση άλλων επαγγελματιών που το αντικείμενο εργασίας τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες επικοινωνίας στην ανθρώπινη συμπεριφορά (γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, κ.ά.).

Το τετραετές επαγγελματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεία έχει αναπτυχθεί με βάση τις γενικές αρχές του κλάδου εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy AssociationEFTA).

Tα σεμινάρια – μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητικές θέσεις, στις οποίες γίνεται βιωματική επεξεργασία από την ομάδα των εκπαιδευόμενων, τεχνικές θεραπευτικής παρέμβασης, πρακτική άσκηση και εποπτεία.

Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος

Θεωρητική και κλινική/πρακτική εκπαίδευση/διδασκαλία

 • Βασικές αρχές Συστημικής Θεραπείας
 • Γενική Θεωρία Συστημάτων
 • Συστημική σκέψη: Εφαρμογή σε οικογένειες και ευρύτερα συστήματα
 • Ιστορική εξέλιξη της οικογενειακής θεραπείας
 • Σχολές οικογενειακής θεραπείας
 • Κύκλος ζωής ατόμου και οικογένειας
 • Ψυχοπαθολογία και συμπτώματα μέσα από τη συστημική προσέγγιση
 • Θεραπεία Ζευγαριού
 • Θεραπευτική διεργασία: Ο ρόλος του θεραπευτή, ο ρόλος της ομάδας, πρώτη συστημική συνεδρία, Συστημική Διάγνωση, Στάδια θεραπείας, Συστημικές παρεμβάσεις
 • Ειδικά θέματα (Διαζύγιο, Θάνατος/Απώλεια, Βία, Κακοποίηση, Ομοφυλοφιλία κτλ)
 • Σύνθεση συστημικής προσέγγισης και άλλων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων
 • Εφαρμογές/πρακτική σε περιπτώσεις ψυχοπαθολογίας, σε ομάδες και σε εκπαιδευτικά πλαίσια
 • Βασικές αρχές έρευνας και μεθοδολογίας
 • Κώδικας ηθικής δεοντολογίας

Προσωπική ανάπτυξη εκπαιδευόμενου

 • Γενεόγραμμα
 • Αυτοαναφορά μέσω βιωματικών ασκήσεων και ομάδων εποπτείας
 • Ομαδική ψυχοθεραπεία (στα πλαίσια της εκπαίδευσης)

Πρακτική Άσκηση

 • Συμμετοχή σε ομάδες παρατήρησης
 • Συμμετοχή σε αντανακλαστική ή αναστοχαστική ομάδα
 • Συμμετοχή ως Συνθεραπευτής σε συνεδρίες
 • Εποπτεία(ομαδική και ατομική)
 • Ανάληψη περιστατικού υπό εποπτεία

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης δίνεται έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, ειδικότερα στην επίγνωση, κατανόηση και σεβασμό των απόψεων και των συναισθημάτων των άλλων. Για το λόγο αυτό ο πυρήνας της εκπαίδευσης είναι η χρήση πολλών βιωματικών ασκήσεων για προσωπική εξέλιξη, η εποπτεία σε περιστατικά των εκπαιδευομένων και η παρακολούθηση συνεδριών. Εστιάζουμε στην ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, όπως και στην εξέλιξη των προσωπικών τους χαρακτηριστικών.

Το ΚΕΣΥΘΕΣ πληροί όλα τα κριτήρια ώστε οι σπουδαστές του να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association-EFTA), της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής (EAP) κα άλλων ελληνικών εταιρειών Συστημικής Θεραπείας.

Έναρξη: Οκτώβρης 2017

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας