Τα τελευταία επτά χρόνια το Κέντρο έχει δώσει έμφαση στην εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, αποφοίτους ΦΠΨ) καθώς και στην επιμόρφωση άλλων επαγγελματιών που το αντικείμενο εργασίας τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες επικοινωνίας στην ανθρώπινη συμπεριφορά (γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, κ.ά.).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (4ετές πρόγραμμα)

Το Κε.Συ.Θε.Σ. προσφέρει το μοναδικό στη βορειοδυτική Ελλάδα αναγνωρισμένο από την EFTA-TIC 4ετές Πρόγραμμα ειδίκευσης στην Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 κύκλους:

Ο πρώτος κύκλος διάρκειας 2 ετών, με επιπλέον ώρες εποπτείας και πρακτικής, οδηγεί σε πιστοποιητικό Συμβούλου αναγνωρισμένο από την Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής. Οι απόφοιτοι του πρώτου κύκλου μπορούν να συνεχίσουν στο δεύτερο κύκλο (2 επιπλέον ετών), που οδηγεί στο δίπλωμα του Συστημικού Θεραπευτή. Το επαγγελματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεία έχει αναπτυχθεί με βάση τις γενικές αρχές του κλάδου εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association–EFTA).

Tα σεμινάρια – μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητικές θέσεις, στις οποίες γίνεται βιωματική επεξεργασία από την ομάδα των εκπαιδευόμενων, τεχνικές θεραπευτικής παρέμβασης, πρακτική άσκηση και εποπτεία.

Δείτε τι είπαν οι απόφοιτοί μας για το πρόγραμμα!

Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος

Θεωρητική και κλινική/πρακτική εκπαίδευση/διδασκαλία

Συστημική σκέψη: Εφαρμογή σε οικογένειες και ευρύτερα συστήματα
Βασικές αρχές Συστημικής Θεραπείας
Ιστορική εξέλιξη της οικογενειακής θεραπείας
Σχολές οικογενειακής θεραπείας
Κύκλος ζωής ατόμου και οικογένειας
Ψυχοπαθολογία και συμπτώματα μέσα από τη συστημική προσέγγιση
Ατομική Θεραπεία
Θεραπεία Ζευγαριού
Θεραπεία Ομάδας
Θεραπευτική διεργασία: Ο ρόλος του θεραπευτή, ο ρόλος της ομάδας, πρώτη συστημική συνεδρία, Συστημική Διάγνωση, Στάδια θεραπείας, Συστημικές παρεμβάσεις
Ειδικά θέματα (Διαζύγιο, Θάνατος/Απώλεια, Βία, Κακοποίηση, Ομοφυλοφιλία κτλ)
Σύνθεση συστημικής προσέγγισης και άλλων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων
Εφαρμογές/πρακτική σε περιπτώσεις ψυχοπαθολογίας, σε ομάδες και σε εκπαιδευτικά πλαίσια
Βασικές αρχές έρευνας και μεθοδολογίας
Κώδικας ηθικής δεοντολογίας

Προσωπική ανάπτυξη εκπαιδευόμενου

Γενεόγραμμα
Αυτοαναφορά μέσω βιωματικών ασκήσεων και ομάδων εποπτείας
Ομαδική ψυχοθεραπεία (στα πλαίσια της εκπαίδευσης)

Πρακτική Άσκηση

Συμμετοχή σε ομάδες παρατήρησης
Συμμετοχή σε αναστοχαστική ομάδα
Συμμετοχή ως Συνθεραπευτής σε συνεδρίες

Εποπτεία(ομαδική και ατομική)

Ανάληψη περιστατικού υπό εποπτεία

Πτυχιακή Εργασία

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν έμπειροι Συστημικοί Οικογενειακοί Θεραπευτές και Ψυχολόγοι. Γνωρίστε τους και δείτε τα βιογραφικά τους.

Οι ώρες, η διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EFTA (Ευρωπϊκή Ένωση Οικογενειακής Θεραπείας).

Σε ποιους απευθύνεται:

Το τετραετές πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, αποφοίτους ΦΠΨ, νοσηλευτές), που επιθυμούν να εξειδικευτούν στην Οικογενειακή Θεραπεία και να αποκτήσουν δεξιότητες παρέμβασης και τεχνικές σύμφωνα με την Συστημική σκέψη.

Το 2ετές πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και Ανθρωπιστικών Σπουδών, όπως και σε εργαζόμενους σε άλλους κλάδους που το αντικείμενο εργασίας τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες επικοινωνίας στην ανθρώπινη συμπεριφορά (γιατροί, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, κ.ά.).

Σκοπός του Προγράμματος:

Σκοπός του Προγράμματος είναι τα άτομα τα οποία θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους, να είναι σε θέση να κάνουν παρεμβάσεις αποτελεσματικά, τόσο σε προβλήματα ατομικών περιστατικών, όσο και σε θέματα σχέσεων (ζευγάρι, οικογένεια, επαγγελματικός χώρος).

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης δίνεται έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, ειδικότερα στην επίγνωση εαυτού, κατανόηση και σεβασμό των απόψεων και των συναισθημάτων των άλλων. Για το λόγο αυτό ο πυρήνας της εκπαίδευσης είναι η χρήση πολλών βιωματικών ασκήσεων για προσωπική εξέλιξη, η εποπτεία σε περιστατικά των εκπαιδευομένων και η παρακολούθηση συνεδριών. Εστιάζουμε στην ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, όπως και στην εξέλιξη των προσωπικών τους χαρακτηριστικών.

Πιστοποίηση Προγράμματος:

Το ΚΕΣΥΘΕΣ πληροί όλα τα κριτήρια ώστε οι σπουδαστές του να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association-EFTA), της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής (EAP) κα άλλων ελληνικών εταιρειών Συστημικής Θεραπείας.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία:

Οι απόφοιτοι του 4ετούς προγράμματος παίρνουν τον τίτλο του Συστημικού Οικογενειακού Θεραπευτή με αναγνώριση από:

  • Ελληνικές Συστημικές Εταιρίες
  • την Ευρωπαϊκή Ένωση Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA – European Family Therapy Association)
  • Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ)
  • Ευρωπαϊκή Εταιρία Συμβουλευτικής (EAC).

και λαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό στη Συμβουλευτική (European Certificate of Counsellor Accreditation).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος μπορούν να εργαστούν ως Συστημικοί – Οικογενειακοί Θεραπευτές ή ως Σύμβουλοι, ανάλογα με τον κύκλο σπουδών που θα επιλέξουν.

Κόστος Προγράμματος:

To κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 1980€ ανά έτος. Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν:
Σε μηνιαίες δόσεις ως εξής:

  • 660€ σε 3 δόσεις
  • 180€ σε 11 δόσεις
  • 165€ σε 12 δόσεις
  • Σε εφάπαξ καταβολή, με συνολικό ποσό: 1780€ (έκπτωση 10%)
  • Early Bird: για εγγραφές μέχρι την ορισμένη κάθε χρόνο ημερομηνία 1700€ σε εφάπαξ καταβολή.
  • Προσφέρεται επιπλέον έκπτωση 10% για τους ανέργους.

Διαδικασία Εγγραφής:

Για να δηλώσετε συμμετοχή, θα πρέπει να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά: πτυχίο/α, βιογραφικό σημείωμα και συμπληρωμένη την Αίτηση Εγγραφής.

Εφόσον καλύπτετε τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να οριστεί ατομική συνέντευξη, με την επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος.

Έναρξη: Οκτώβρης 2017

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας